ODDYMIANIE GEZE

  Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła firmy GEZE

System NRWG

Zgodnie z normą EN 12101 część 2 system NRWG składa się z:

  • okna wykonanego z typowych elementów (profile, uszczelnienia, okucia)
  • wypełnienia (np. szkło albo panele) oraz
  • zespołu napędowego wykonanego z typowych elementów (siłownik, konsole, okucia

Urządzenia oddymiające NRWG

Urządzenie oddymiające NRWG stosuje się w Polsce zgodnie z normą PN EN 12101 cz. 2, gdy według prawa budowlanego wymagane jest w budynku oddymianie grawitacyjne. Celem oddymiania w przypadku pożaru jest stworzenie przy podłodze warstwy powietrza wolnej od dymu, umożliwiającej korzystanie z drogi ewakuacyjnej. 

 

NASI PARTNERZY: